Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej

Program Asystent rodziny na rok 2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej dnia 22 października 2021 r. ogłosił Program asystent rodziny na rok 2021, którego celem jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem w systemie wsparcia rodzin.

 

Na powyższy program w 2021 r. zaplanowano kwotę 8 mln zł., w ramach środków Funduszu Pracy ujętych w planie finansowym Funduszu Pracy na 2021  r. na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy
z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

 

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-programu-asystent-rodziny-na-rok-2021

 

Materiały

Do​_gmin​_-​_Program​_Asystent​_Rodziny​_2021
Do​_gmin​_-​_Program​_Asystent​_Rodziny​_2021.pdf 0.14MB
OGŁOSZENIE​_PROGRAMU​_ASYSTENT​_RODZINY​_NA​_ROK​_2021
OGŁOSZENIE​_PROGRAMU​_ASYSTENT​_RODZINY​_NA​_ROK​_2021.pdf 0.21MB
PROGRAM​_ASYSTENT​_RODZINY​_NA​_ROK​_2021
PROGRAM​_ASYSTENT​_RODZINY​_NA​_ROK​_2021.pdf 0.43MB

Rozstrzygnięcie Programu asystent rodziny na rok 2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej rozstrzygnął Program asystent rodziny na rok 2021. Na realizację Programu zabezpieczono kwotę do 8 mln złotych.

Z przesłanych przez Urzędy Wojewódzkie zbiorczych danych o liczbie etatów asystentów rodziny zgłoszonych do Programu, złożonych przez gminy wynika, że na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny, na zasadach określonych w Programie, gminy złożyły wnioski na 3.006,5 etatu.

W związku z powyższym, Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokonał podziału środków finansowych dla jednostek samorządu terytorialnego poprzez przyznanie kwoty 6.012.100,00 zł. Przyznane środki umożliwią dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla 3.541 asystentów rodziny.

Jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego powinny w ciągu 5 dni roboczych od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 18 listopada br.,  przesłać do właściwych urzędów wojewódzkich oświadczenie o przyjęciu lub nieprzyjęciu dofinansowania.

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny